Poetry Slam Barcelona és una plataforma de difusió de la literatura oral que dóna la possibilitat a qualsevol persona que escrigui poesia a pujar a un escenario.

Agenda

21 d'Abril 2018

18h al CCCB

Poetry Slam Barcelona Febrer

Poetry Slam Barcelona info

19 de Maig 2018

18h CCCB

Poetry Slam Barcelona Març

Poetry Slam Barcelona

Moments

Directe